skip to Main Content

  • 2004 M. Įmonėje buvo įdiegta kokybės vadybos systema pagal standartą (LST EN ISO 9001:2000) standarto reikalavimus.
  • 2010 M. Įmonėje buvo įdiegta ir sertifikuota integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinkantį standartą (LST EN ISO 14001:2004).
  • 2013 M. Įmonėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinkantis standarto. (BS OHSAS 18001:2007).
Back To Top