skip to Main Content

Istorija

1959 metais buvusios Markutiškių RTS bazėje buvo įkurta Jonavos melioracijos mašinų stotis ( MMS). Jai besikuriant, buvo panaikintas Jonavos rajonas, o kartu ir MMS. 1964 metais Jonavos rajonas vėl buvo atkurtas, o 1965 metų vasario 1 d. buvo įsteigta Jonavos melioracijos statybos valdyba toje pačioje Markutiškių bazėje. Didinant darbų apimtis, buvo nutarta išplėsti ir gamybinę bazę, perkeliant ją į Jonavos miestą. 1971 metais buvo pastatytas valdybos administracinis pastatas ir autogaražas, o vėliau ir modernios remonto dirbtuvės, sandėliai. 1994 metais Jonavos melioracijos statybos valdyba buvo privatizuota ir tapo AB ,,Jonavos hidrotechnika“. 2004 metais reorganizuota į UAB ,,Jonavos hidrotechnika“, kurios pagrindinė veikla: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai., bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą), vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Back To Top