skip to Main Content

Vizija

Būti patraukliausiu ir konkurencingu rangovu Vidurio ir Vakaru Lietuvos regione, vykdant bendruosius, ypatingojo statinio ir melioracijos statinių statybos darbus.

Misija

Savo ilgamete patirtimi, žiniomis ir gamybiniais pajėgumais įgyvendinti projektus, statant naujas ir remontuojant jau esamas susisiekimo komunikacijas (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inžinerinius tinklus (vandentiekio, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos, melioracijos statinius, kitos paskirties inžinerinius statinius, tokiu būdu prisidedant prie regiono infrastruktūros gerinimo ir ateities kūrimo.

Back To Top